Kuvaaja Sari Muhonen
Kuvaaja Sari Muhonen

Coach & valmentaja & työnohjaaja

Olen yli 20 vuoden ajan ohjannut, kouluttanut ja valmentanut erilaisia ryhmiä, työyhteisöjä, tiimejä, esihenkilöitä ja asiantuntijoita sekä henkilökohtaisessa kehittymisessä että ryhmien ja tiimien toiminnan kehittämisessä tai yhteisen organisaatiokulttuurin luomisessa. 

Olen kouluttautunut developmental business coachiksi ja tällä hetkellä opiskelen keho-orientoituneeksi työnohjaajaksi. Palveluihini kuuluvat yksilöjen, ryhmien tai tiimien/yhteisöjen coaching ja työnohjaus, sekä tiimivalmentaminen

Tehtävänäni palvella yksilöitä tai yhteisöjä kasvamaan ja kehittymään, tunnistamaan ja saavuttamaan tavoitteitaan sekä kehittämään toimintaansa. Minulle tärkeitä periaatteita ovat arvostava ja kunnioittava vuorovaikutus, uteliaisuus ja tutkiva orientaatio, sekä avoimuus uudelle. Kuuntelen ymmärtääkseni, mutta ennen kaikkea voidakseni auttaa asiakasta itseään ymmärtämään ja kehittymään.

Miten coaching, työnohjaus ja valmennus eroavat toisistaan?

Coachingissa ja työnohjauksessa on eroja, mutta myös yhtäläisyyksiä. Lyhyesti sanottuna developmental business coaching on tulevaisuuteen suuntautunut, ratkaisukeskeinen tapa tukea kasvua ja kehitystä ja siihen liittyvää potentiaalia. Coaching-prosessit ovat tavallisesti työnohjausprosesseja lyhyempiä ja tavoitteiltaan selkeämmin rajattuja. Työnohjaus keskittyy vahvemmin työn perustehtävään, ammatillisuuteen ja työn nykyhetkessä ratkaistaviin asioihin. Työnohjauksen tavoitteet ovat usein väljempiä ja prosessit pidempiä, esimerkiksi vuoden mittaisia. Molemmissa työskennellään yksilöiden, ryhmien tai työyhteisöjen kanssa.

Valmennuksessa ohjaan ja fasilitoin tiimin yhteistä kehittämisen prosessia kohti sovittua tavoitetta ja tiimin parasta potentiaalia. Valmentajan tehtävänä on luotsata prosessia vuorovaikutuksessa yhdessä tiimin kanssa ja rakentaa valmentavan johtamisen toimintakulttuuria, joka auttaa koko tiimiä rakentamaan kestävää toimintakulttuuria kohti omia tavoitteitaan.

Sinun ei tarvitse etukäteen tietää, mikä näistä kolmesta on juuri sinulle/teille sopivin. Ota yhteyttä ja keskustellaan tarpeista ja lähtökohdista. Alkukeskustelu on aina ilmainen eikä siihen liity muita velvoitteita.

Koulutukset

  • Keho-orientoitunut työnohjaaja, Tuntumaa Oy, koulutuksessa 2023-2025
  • Developmental Business Coach, Johtajuuspuhetta, ICF:n akkreditoima koulutus 2023
  • Certified Senior Team Coach, Tiimiakatemia Global 2021
  • Pedagogi, prosessiohjaaja, kouluttaja ja koulutuksen kehittäjä
  • KM (aikuiskasvatus) 2017
  • FT (nykykulttuurin tutkimus) 2010

Lisätietoja löydät LinkedIn-profiilistani.

Palautetta asiakkailta

"Mieletön matka! Ihanalla lempeydellä ja avoimella mielellä auttamassa ja tarjoamassa uusia ajatuksia, omien ajatusten lisäksi. Ennenkaikkea iso tuki, isoissa kysymyksissä. Osaa havainnoida kokonaisuutta mielettömän hyvin ja selkeästi, unohtamatta yksityiskohtia."

"Terhi olet ihanan inhimillinen ja toisaalta napakka, keskusteltavat asiat soljuvat eteenpäin, käytät sopivia työkaluja tarpeen tullen ja annat myös palautetta ohjattavalle. Sinun kanssasi on helppo pysähtyä ja tapaaminen tuntui kiireisessäkin tilanteessa aina siltä, että tähän todella kannatti laittaa aikaa."

"Terhi on coachina valtavan paneutunut ja keskittynyt kuuntelija, joka paitsi antaa coachattavalle tilaa puhua ja miettiä, myös patistaa kysymyksillään syvemmälle eikä hämmenny, vaikka coachattavalla näyttäisi olevan vähän hankalakin olo tiettyjen kysymysten äärellä. Koin Terhin coachauksen tosi kannustavana, vaikka mitään suuria ylisanoja ei käytettykään. Oli turvallinen olo, sillä Terhi ei puuttunut ajatusprosesseihin, vaan antoi rauhallisuudellaan minulle coachattavana vapaasti tilaa ajatella ajatukseni loppuun."

"Terhillä on vahva läsnäolo ja ihana tapa keskustella, tuntuu että keskustelee ihmisen kanssa!"

Luo kotisivut ilmaiseksi!