Kuvaaja Sari Muhonen
Kuvaaja Sari Muhonen

Coach & valmentaja & työnohjaaja

Olen yli 20 vuoden ajan ohjannut, kouluttanut ja valmentanut erilaisia ryhmiä, työyhteisöjä, tiimejä, esihenkilöitä ja asiantuntijoita sekä henkilökohtaisessa kehittymisessä että ryhmien ja tiimien toiminnan kehittämisessä tai yhteisen organisaatiokulttuurin luomisessa. 

Olen kouluttautunut developmental business coachiksi ja tällä hetkellä opiskelen keho-orientoituneeksi työnohjaajaksi. Palveluihini kuuluvat yksilöjen, ryhmien tai tiimien/yhteisöjen coaching ja työnohjaus, sekä tiimivalmentaminen

Tehtävänäni palvella yksilöitä tai yhteisöjä kasvamaan ja kehittymään, tunnistamaan ja saavuttamaan tavoitteitaan sekä kehittämään toimintaansa. Minulle tärkeitä periaatteita ovat arvostava ja kunnioittava vuorovaikutus, uteliaisuus ja tutkiva orientaatio, sekä avoimuus uudelle. Kuuntelen ymmärtääkseni, mutta ennen kaikkea voidakseni auttaa asiakasta itseään ymmärtämään ja kehittymään.

Miten coaching, työnohjaus ja valmennus eroavat toisistaan?

Coachingissa ja työnohjauksessa on eroja, mutta myös yhtäläisyyksiä. Lyhyesti sanottuna developmental business coaching on tulevaisuuteen suuntautunut, ratkaisukeskeinen tapa tukea kasvua ja kehitystä ja siihen liittyvää potentiaalia. Coaching-prosessit ovat tavallisesti työnohjausprosesseja lyhyempiä ja tavoitteiltaan selkeämmin rajattuja. Työnohjaus keskittyy vahvemmin työn perustehtävään, ammatillisuuteen ja työn nykyhetkessä ratkaistaviin asioihin. Työnohjauksen tavoitteet ovat usein väljempiä ja prosessit pidempiä, esimerkiksi vuoden mittaisia. Molemmissa työskennellään yksilöiden, ryhmien tai työyhteisöjen kanssa.

Valmennuksessa ohjaan ja fasilitoin tiimin yhteistä kehittämisen prosessia kohti sovittua tavoitetta ja tiimin parasta potentiaalia. Valmentajan tehtävänä on luotsata prosessia vuorovaikutuksessa yhdessä tiimin kanssa ja rakentaa valmentavan johtamisen toimintakulttuuria, joka auttaa koko tiimiä rakentamaan kestävää toimintakulttuuria kohti omia tavoitteitaan.

Sinun ei tarvitse etukäteen tietää, mikä näistä kolmesta on juuri sinulle/teille sopivin. Ota yhteyttä ja keskustellaan tarpeista ja lähtökohdista. Alkukeskustelu on aina ilmainen eikä siihen liity muita velvoitteita.

Koulutukset

  • Keho-orientoitunut työnohjaaja, Tuntumaa Oy, koulutuksessa 2023-2025
  • Certified Developmental Business Coach, Johtajuuspuhetta, ICF:n akkreditoima koulutus 2023
  • Certified Senior Team Coach, Tiimiakatemia Global 2021
  • Pedagogi, prosessiohjaaja, kouluttaja ja koulutuksen kehittäjä
  • KM (aikuiskasvatus) 2017
  • FT (nykykulttuurin tutkimus) 2010

Lisätietoja löydät LinkedIn-profiilistani.

Luo kotisivut ilmaiseksi!