Coaching

Coaching antaa mahdollisuuden tarkastella työelämää kokonaisvaltaisesti. Se tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden pysähtyä, reflektoida ja pohtia ääneen omaa ajattelua ja käyttäytymistä. Coachingin keskeisenä perususkomuksena on, että asiakas kykenee itse löytämään ratkaisuja haasteeseensa. Käsiteltävä aihe voi liittyä hyvin laajasti työhon tai elämään, sen ei tarvitse olla ongelmalähtöinen. 

Coachin tehtävänä on kuljettaa prosessia tavoitteen suunnassa, luoda luottamuksellinen ja turvallinen kehittymisen ympäristö, kannustaa, antaa palautetta ja haastaa coachattavan kehittymistä rajoittavia uskomuksia. Vuorovaikutusta ohjaavat dialogin ja arvostavan vuorovaikutuksen periaatteet.

Olen sitoutunut kaikessa toiminnassani noudattamaan ICF:n eettisiä sääntöjä ja toiminta on luottamuksellista. Lähtökohtana on aina asiakkaan aito halu itsensä kehittämiseen ja toimintatapojen muuttamiseen. Asiakas on itse vastuussa sisällöistä ja tavoitteen saavuttamisesta. Coach on vastuussa coaching-prosessin etenemisestä, ohjaten ja auttaen asiakasta etenemään kohti tavoitettaan. 

Yksilöcoaching 

tukee tavoitteellisen itsensä kehittämisen taitoja ja ammatillista kehittymistä. Työkontekstissa prosessi käynnistetään kolmikantakeskustelulla (coachattava - coachattavan lähijohtaja – coach), jossa sovitaan kehittymisen tavoitteesta ja mittareista, sekä tapaamisten määrästä (n. 4-8). Yksilöasiakkaiden kanssa nämä asiat sovitaan aloitustapaamisessa (maksuton). Tapaamiset pidetään joko kasvokkain tai etäyhteydellä 3-5 viikon välein. Coachattava asettaa jokaiselle tapaamiselle tavoitteen, joka auttaa häntä päätavoitteen saavuttamisessa. Lopuksi käydään toinen kolmikantakeskustelu prosessin arvioimiseksi.

Yhteisö/tiimicoaching

on coachingin muoto, jolla on yhteinen tavoite. Tiimicoaching on erinomainen mahdollisuus tiimin toiminnan ja tarkoituksen kehittämiseen. Ennen kaikkea tiimicoaching tarjoaa ajan ja tilan pysähtymiselle tavoitteellisen toiminnan kautta. Vaikka keskiössä on tiimi ja yhteinen tekeminen ja tavoitteet, on käsittelyssä mukana myös yksilötason toiminta ja suhteutuminen tiimin kokonaisuuteen.

Ryhmäcoaching  

on yksilöcoachingia ryhmässä toteutettuna. Siinä tavoitteet ovat jokaisen coachattavan henkilökohtaisia kehitystavoitteita, joihin pureudutaan sekä yksilö- että ryhmätapaamisissa. Jäsenten vertaisuus antaa mahdollisuuden jakaa tietoja ja kokemuksia samankaltaisissa tehtävissä toimivien osallistujien kesken. Coachin roolina on ohjata coachattavia kohti heidän tavoitettaan, auttaa pitämään ryhmäkeskustelujen fokus käsiteltävässä aiheessa, sekä kannustaa jokaista coachattavaa sekä yksilöinä että ryhmänä hyödyntämään ryhmän tietoa, taitoa ja kokemusta.

Miksi coaching?

"Coaching antoi apua hahmottamaan omia tunnelukkoja ja virheellisiä käsityksiä itsestäni. Sen avulla oppi hahmottamaan paremmin omia vahvuuksia ja löytämään aivan uusia vahvuuksia, joiden olemassa oloa ei ollut ennen osannut havainnoida."

"Voin suositella coachingia lämpimästi etenkin kaltaisilleni luovan alan pienyrittäjille, joiden toimenkuva ja tulot koostuvat monista eri tahoista. Olen kuvitellut olevani ihan hyvä johtaja itselleni, mutta olenkin melko organisoimaton enkä osaa huolehtia työhyvinvoinnistani."

"Coaching suosittelen ihmisille joilla on tulevaisuutta koskevia mietityttäviä kysymyksiä, ehkä epävarmuutta mitä haluaa ja mihin suuntaan mennä. Ei tarvitse olla elämässä risteyskohdassa, jotta voi mennä uuteen suuntaan! Coaching on ennen kaikkea matka itseensä ja omiin valintoihin."

Terhi coachina - palautetta asiakkailta

"Terhi on coachina valtavan paneutunut ja keskittynyt kuuntelija, joka paitsi antaa coachattavalle tilaa puhua ja miettiä, myös patistaa kysymyksillään syvemmälle eikä hämmenny, vaikka coachattavalla näyttäisi olevan vähän hankalakin olo tiettyjen kysymysten äärellä. Koin Terhin coachauksen tosi kannustavana, vaikka mitään suuria ylisanoja ei käytettykään. Oli turvallinen olo, sillä Terhi ei puuttunut ajatusprosesseihin, vaan antoi rauhallisuudellaan minulle coachattavana vapaasti tilaa ajatella ajatukseni loppuun."

"Mieletön matka! Ihanalla lempeydellä ja avoimella mielellä auttamassa ja tarjoamassa uusia ajatuksia, omien ajatusten lisäksi. Ennenkaikkea iso tuki, isoissa kysymyksissä. Osaa havainnoida kokonaisuutta mielettömän hyvin ja selkeästi, unohtamatta yksityiskohtia."

"Terhillä on vahva läsnäolo ja ihana tapa keskustella, tuntuu että keskustelee ihmisen kanssa!"

Pyydä tarpeisiisi räätälöity tarjous. Alkukeskustelu on aina ilmainen eikä siihen liity muita velvoitteita.

Luo kotisivut ilmaiseksi!