Työnohjaus

Opiskelen 2023-2025 keho-orientoituneeksi työnohjaajaksi. Koulutuksen järjestää Tuntumaa Oy. Teen opiskeluaikana sekä yksilö-, yhteisö- että ryhmätyönohjausta opiskelijahinnoin.

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avustuksella. Työnohjauksessa käsitellään työelämässä tapahtuneita tilanteita, työroolia ja koko työyhteisön toimintaa sekä niihin liittyviä tunteita, tai esimerkiksi työssä jaksamista ja työn mielekkyyden löytämistä. Ajan, paikan ja tilan ottaminen dialogiselle vuorovaikutukselle on oleellista oman työn ja ammatillisen kehittymisen tueksi. 

Keho-orientoituneessa työnohjauksessa huomioidaan kehollisia kokemuksia, jotka ovat rationaalisen ajattelun ja tunteiden rinnalla ja lisäksi oleellinen tapa ymmärtää itseä. Kehon ja mielen yhteys muodostaa kokonaisuuden, joka on turvallista tutkia työnohjauksessa. Kehollisuus voi olla työnohjattavan kehollisten tuntemusten tarkastelua tai turvallisuuden tunteen vahvistamista. Keholliset harjoitukset perustuvat aina vapaaehtoisuuteen.

Yksilötyönohjaus

 • Ammatillisen kehittymisen tuki erilaisissa työn vaiheissa (niin uutta aloittava kuin kokenut työntekijä) 
 • Työn suunnittelun ja kehittämisen tuki
 • Haastavien asiakas- tai työyhteisötilanteiden tutkiminen
 • Itsesäätelyn ja oman tietoisuuden lisääminen omasta työstä
 • Oman roolin systeeminen tarkastelu suhteessa laajempiin kokonaisuuksiin

Yhteisö/tiimityönohjaus

 • Yhteisön tai tiimin mielekkään työskentelyn kehittäminen
 • Vuorovaikutuksen ja merkityksellisen yhteistyön lisääminen
 • Systeeminen näkökulma yhteisön työskentelyyn
 • Muutosten läpikäynti ja työn sujuvoittamisen tarkastelu
 • Ratkaisujen löytäminen yhteisön sisäisiin haasteisiin

Ryhmätyönohjaus

 • Yhteisen teeman tai työskentelyn ympärille koottu työnohjausryhmä
 • Keskiössä jokaisen yksilön työn kehittäminen ja ammatillinen kehittyminen
 • Myös vertaisuus toimii ryhmässä voimavarana
 • Työelämän ilmiöiden tutkiminen

Pyydä tarpeisiisi räätälöity tarjous. Alkukeskustelu on aina ilmainen eikä siihen liity muita velvoitteita.

Luo kotisivut ilmaiseksi!