Tiimivalmentaminen


Tiimivalmentaminen on tapa tukea yhteistä työskentelyä. Lisäämällä valmentavaa ja yhteisöohjautuvaa toimintakulttuuria vahvistamme työn tekemistä systeemisesti sisältä käsin. Näin organisaation oma toimintakyky ja tavoitteellinen työskentely paranee ja hyvinvointi lisääntyy. 

Dialoginen vuorovaikutus on valmennukseen osallistumisen perusta. Valmennuksessa ylläpidetään vuorovaikutussuhteita, joka perustuu keskinäiselle arvostukselle, luottamukselle ja dialogille. Tiimivalmentajana luon edellytyksiä prosessille, olen läsnä tiimiä ja yhteisöä varten. 

Toiminnan kehittäminen tai toimintakulttuurin muutos vaatii tukea ja fasilitointia ja edellyttää jäsentensä kasvua ja oppimista. Tiimivalmennusprosessi tuottaa valmennettavien oivalluksia ja oppimista, sekä tukee valmennettavien toimijuutta ja tiimin kokeilukulttuuria.

Valmennusprosessit räätälöidään aina tarpeen mukaan ja ne voivat kestoltaan vaihdella parista kuukaudesta pariin vuoteen. Prosessin alussa sovitaan valmennussuhteesta, prosessin kestosta, tavoitteista ja toteutuksesta yhdessä asiakkaan ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Hinta muodostuu prosessin keston, organisaation koon ja tavoitteen haasteellisuuden perusteella. 

Työskentelen suomeksi ja englanniksi. Tapaamiset voivat olla kasvokkain tai etänä sopimuksen mukaan. Pyydä tarpeisiisi räätälöity tarjous. Alkukeskustelu on aina ilmainen eikä siihen liity muita velvoitteita.

Luo kotisivut ilmaiseksi!