CV

LinkedIn
orcid.org/0000-0001-8271-213XEDUCATION University of Jyväskylä

 • MA, University of Jyväskylä, Faculty of Education and Psychology, Major subject: adult education, 26.6.2017
 • PhD, University of Jyväskylä, Faculty of Humanities, Department of Art and Culture Studies, major subject: contemporary culture, 8.6.2010
 • Phil. Lic., University of Jyväskylä, Faculty of Humanities, Department of music, major subject: musicology, 12.12.2000
 • MA, University of Jyväskylä, Faculty of Humanities, Department of music, major subject: musicology, 13.5.1997

Other education and training, qualifications and skills

 • Supervision, body orientation, studies in 2023-2025 (Tuntumaa Oy)
 • Developmental Business Coach, 2023 (ICF accredited training)
 • JYULead 1 Executive training programme, 2020-2021
 • Senior Team Coach, Team Academy Global, Jyväskylä, 2020. Certified Senior Team Coach in 2021.
 • Team mastery (50 ECTS), Tiimiakatemia®Team Coach Competency Certification, Team Academy Global, Jyväskylä, 20.1.2018
 • Further Qualification in First-Line Management, SASKY Education Consortium, 20.1.2018
 • Teacher qualification (60 ECTS), Pedagogical studies in adult education, University of Jyväskylä, 12.5.2003
 • Academic portfolio as a tool for development (3 ECTS), 2003
 • KOHO-training course 2003–2004 (Guidance in Higher Education) 3 credit weeks (4,5 ECTS), University of Jyväskylä
 • Programme in project planning and leadership 1.10.–28.11.1997, Continuing Education Center of University of Jyväskylä 10 ECTS (6 credit weeks)

Work Experience

 • 1.1.2022- Development manager, Academic and Student Services, University of Jyväskylä
 • 1.1.2019-31.12.2021 Senior Specialist / a team leader, Academic and Student Services, University of Jyväskylä
 • 1.5.2017-31.12.2018 Senior lecturer, University pedagogy, University of Tampere
 • 1.8.2013–30.4.2017 Senior specialist, Division for strategic planning and development, University of Jyväskylä (JYU)
 • 1.1.2012–31.7.2013 Project Researcher, Teacher Education, From University to Working Life, ESF funded project, JYU
 • 1.3.2010–31.12.2011 Project Researcher, Teacher Education. Developing Guidance and Working Life Skills in Higher Education, ESF funded project, JYU
 • 1.9.2009–28.2.2010 Researcher, Finnish Institute for Educational Research, JYU
 • 1.1.2007–15.08.2009 Doctoral Student, Doctoral School for Music & Performing Arts
 • 1.6.2004–31.12.2006 Lecturer, International MA programme Nordic Arts and Culture Studies, JYU
 • 1.10.2003–31.6.2004 Coordinator, Department of Arts and Culture Studies, JYU
 • 1.9.2001–23.4.2002 Part-time teacher, Department of Arts and Culture Studies, JYU
 • 1998–2003 Part-time teacher, Music department, JYU
 • 12/2000–10/2001 Parental leave
 • 1998–2000 Doctoral Student, Department of Music, JYU
 • 1997–1998 Project worker, part-time teacher, Music department, JYU

University Pedagogy and Teacher Training experience

 • 2022- Business coaching
 • 2022 Training: Workshop "ABC Curriculum Design", Federal Center for Technological Education of Minas Gerais (CEFET-MG), Brazil
 • 2022 Master Class: "Finnish Education and Student Centered Learning", Target Audience 800 teachers of the City of Tubarão (Brazil) public education system, Unisul Foundation, Brazil
 • 2022 Workshop: Planning learning experiences based on the Constructive Alignment, Target Audience: 40 teachers of the City of Tubarão (Brazil) public education system, Unisul Foundation, Brazil
 • 2020 Guest lecture (virtual): "Educational development model at the JYU", Erasmus Mundus Master in Research & Innovation in Higher Education - MARIHE, https://www.marihe.eu/2020 Guest lecture (virtual): "Teacher Professionalization and Collaborative Development", Desaprenda movement Instituto Ânima, https://movimentodesaprenda.com.br/
 • 2018-2019 Group supervising: Specialised Education in Career Councelling (30 ECTS)
 • 2017–2019 Training: Basic Studies in University Pedagogy & Training of Trainers, RMUTT Thanyaburi Thailand & Anima Education, Brazil / University of Tampere
 • 2015–2016 Training: Facilitating small groups. Specialisation group in Pedagogical studies in Adult Education, JYU
 • 2015–2016 Training: Basic studies in University Pedagogy, Tampere Technical University
 • 2014–2015 Training: Professional Development and Training of Trainers, KAU University, Jeddah, Saudi Arabia, JYU
 • 2005–2010/2013–2016 Group supervising: Studies in University Pedagogy & Pedagogical Studies in Adult Education, JYU

Published articles

A1 Journal article (refereed), original research

 • Skaniakos, T. (2020) Lapsellisen tuttua fantasiaa: Turvallinen toiseus elokuvissa E.T. ja WALL-E. Nuorisotutkimus 38 :1, 34-48.
 • Murtonen, M., Laato, S., Lipponen, E., Salmento, H., Vilppu, H., Maikkola, M., Vaskuri, P., Mäkinen, M., Naukkarinen, J., Virkki-Hatakka, T., Pajarre, E., Selänne, S., & Skaniakos, T. (2019). Creating a National Digital Learning Environment for Enhancing University Teachers' Pedagogical Expertise – The Case UNIPS. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 18(13), 7-29.
 • Kálmán, O., Tynjälä, P. & Skaniakos, T. (2019) Patterns of University Teachers' Approaches to Teaching, Professional Development and Perceived Departmental Cultures. Teaching in Higher Education. Teaching in Higher Education. Open access. DOI: 10.1080/13562517.2019.1586667
 • Skaniakos, T. and Piirainen, A. (2019) The meaning of peer group mentoring in the university context. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 17 (1), pp.19-33. Open access. DOI: 10.24384/EKNZ-S730.
 • Skaniakos, T., Honkimäki, S., Kallio, E., Nissinen, K. & Tynjälä, P. (2018) Study Guidance Experiences, Study Progress, and Perceived Learning Outcomes of Finnish University Students. European Journal of Higher Education. Open access. DOI: 10.1080/21568235.2018.1475247.
 • Kilpiö, K., Skaniakos, T. & Poutiainen, A. (2017) Jazzy Tunes and Dreamy Images in the Cold War Era: Launching Finnish Jazziskelmä on Screen. Swedish Journal of Music Research, 99: 2017.
 • Skaniakos, T., Penttinen, L., & Lairio, M. (2014). Peer Group Mentoring Programmes in Finnish Higher Education––Mentors' Perspectives. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 22 (1), 74-86. DOI:10.1080/13611267.2014.882609
 • Piirainen, A. & Skaniakos, T. (2014) Pienryhmäohjaajien vertaisryhmä andragogisessa koulutuksessa. [Group Tutors Peer Group in Andragogical Education]. Aikuiskasvatus 2/2014.
 • Penttinen, L., Skaniakos, T., & Lairio, M. (2013). Supporting students' pedagogical working life horizon in higher education. Teaching in Higher Education, 18 (8), 883-894. DOI:10.1080/13562517.2013.795936
 • Penttinen, L., Skaniakos, T., Lairio, M., & Ukkonen, J. (2011). Korkeakouluopiskelun pedagoginen työelämähorisontti. Miten työelämäorientaatiota voidaan tukea koulutuksen aikana? [Pedagogical Working Life Horizon in Studies in Higher Education. How to support working life orientation during studies?] Aikuiskasvatus, 31 (2), 99-110.

A3 Book section, Chapters in research books

 • Skaniakos, T. (2020) The Emergence of Suomirock in the 1970s and 1980s. In Toni-Matti Karjalainen & Kimi Kärki (Eds.) Made in Finland. Studies in Popular Music. London: Routledge.
 • Annala, J., Lindén, J., Nokelainen, P., Skaniakos, T. & Kukkonen, H. (2019) Professional Development in Higher Education (Finland). In Bloomsbury Education and Childhood Studies. London: Bloomsbury Academic. www.becs-bloomsbury.com
 • Hytönen-Ng, E., Skaniakos, T. & Ng, K. (2015) "I Was a Soldier in Kosovo": discourses of war in James Blunt's early musical career. In (Eds.) Finnish Ethnomusicological Society Yearbook 2015. Finnish Ethnomusicological Society.
 • Skaniakos, T. (2013) Suomi-rockin suomalaisuus Saimaa-ilmiö-elokuvassa. [Finnisness of Suomi rock in Saimaa-ilmiö documentary film]. In P. Moisala & E. Seye (Eds.) Musiikki kulttuurina. Finnish Ethnomusicological Society 2013.
 • Skaniakos, T., Penttinen, L., & Lairio, M. (2012).Vertaistuutorit ryhmäohjaajina korkeakouluissa. [Peer mentors as group councellors in higher education] In P. Atjonen (Ed.), Oppiminen ajassa - kasvatus tulevaisuuteen, pp. 83-97. Kasvatusalan tutkimuksia, 61. Helsinki, Finland: Suomen kasvatustieteellinen seura.
 • Kilpiö, K. & Skaniakos, T. (2011) Huolitellut naiset valkokankaalla ja tv-ruuduilla [Dappered women on silver screen and TV]. In A. Poutiainen & R. Kukkonen (Eds.) Suklaasydän, tinakuoret. Jazziskelmä Suomessa 1955-1963. Suomen jazz- ja poparkisto, pp. 145-182.
 • Skaniakos, T. (2009) Rockumentti soikoon! Saimaa-ilmiö dokumenttielokuvan ääniraidan analyysiä. [Rockument playing! Analysis of the sound track of the Saimaa-ilmiö document film]. In M. Aho, J. Brusila & T. Skaniakos (Eds.) Finnish Ethnomusicological Society Yearbook 2009. Finnish Ethnomusicological Society.
 • Skaniakos, T. (2007) Laiva on lastattu Suomi-rockilla - Suomalaisuuden artikulaatioita rock-dokumentissa Saimaa-ilmiö. [The boat is loaded with Suomi rock – articulations of Finnishness in a rockdockumentary Saimaa-ilmiö]. In M. Markus & H. Uimonen (Eds.) Finnish Ethnomusicological Society Yearbook 2007, pp. 73–93. Finnish Ethnomusicological Society.

A4 Refereed conference proceedings

 • Makkonen, P. & Skaniakos, T. (2016) Career Paths Course for the First Year Students in Information Systems Science –Enhancing students' working life orientation. 22nd Americas Conference on Information Systems.
 • Makkonen, P. & Skaniakos, T. (2015) Career Paths Training Course - Supporting First Year Information Systems Science Students' Working Life Horizon. 21st Americas Conference on Information Systems.
 • Makkonen, P. & Skaniakos, T. (2013) Career Paths Training – a Way to Improve Motivation since the Beginning. Decision Sciences Institution 44 Annual Meeting 2013 Proceedings.
 • Skaniakos, T. (2006) Finnishness and Rock Aesthetics in 'Saimaa-ilmiö' - Analysing Three Still Images from the Kaurismäki Brother's Rockumentary. Shifts! International Photography Research Publication 3, pp. 130–133. University of Sunderland, UK & The Center for Creative Photography, Finland.

Non-refereed scientific articles

B1 Non-refereed journal articles

 • Penttinen, L., & Skaniakos, T. (2011). Ohjauskeskustelusta ryhmäohjaukseen. [From guidance discussions to group counselling]. In L. Penttinen, T. Skaniakos, M. Ansela, & E. Plihtari (Eds.), HOPS-ohjaus: osaamista, yhteistyötä ja hyvinvointia, pp. 24–46. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.
 • Skaniakos, T. (2009) Musiikista, kulttuurisesti. [Of music, with culture]. Musiikin Suunta, 4/2009, Finnish Ethnomusicological Society.
 • Skaniakos, T. (2007) Modernia mytologiaa. Pohjan pidot Eurovision laulukilpailussa. [Modern mythology. Pohjan pidot in Eurovision song contest]. Musiikin Suunta, 3/2007, Finnish Ethnomusicological Society.
 • Skaniakos, T. (2000) Aloitetaan kertosäkeistöllä. [Let's start with refrain]Musiikin Suunta, 2/2000.

B2 Book section

 • Annala, J., Kinnunen, M. & Skaniakos, T. (2019) Teaching and Learning in Higher Education: Towards Pedagogical Expertise in Academic Communities / Ensino e Aprendizagem na Educacão Superior: Em Busca de Expertise Pedagogógiga em Comunidades Acadêmicas. In L. Drummond Vilaca & R. Lanari (Eds.) Experiências de Ensino e Aprendizagem na Universidade: Dialogos Éntre Brasil e Finlândia. Instituto Anima. Belo Horizonte: Letramento.
 • Karhu, K., Perttunen, A. & Skaniakos, T. (2014) Omaopettajatoiminta tiedeyhteisöön integroitumisen, opiskeluun ja oppimiseen sitoutumisen sekä asiantuntijaksi kasvun tukena. In L. Penttinen, K. Karhu, J. O. Liimatainen & P. Keskinarkaus (Eds.) Yliopistosta työelämään: opintopolun työelämäorientaatiota tukemassa, pp. 33–46. University of Jyväskylä.
 • Penttinen, L., Skaniakos, T., Karhu, K., Liimatainen J. O. & Keskinarkaus, P. (2014) Miten tukea opiskelijan työelämäorientaatiota opintojen aikana?: pedagogisia malleja kehittämässä ja tutkimassa. In L. Penttinen, K. Karhu, J. O. Liimatainen & P. Keskinarkaus (Eds.) Yliopistosta työelämään: opintopolun työelämäorientaatiota tukemassa, pp. 6–20. University of Jyväskylä.
 • Skaniakos, T., & Penttinen, L. (2012) Työelämäorientaatio asiantuntijuuden kasvun tukena. In A. Mutanen (Ed.) Näkökulmia asiantuntijaksi kasvamiseen, pp. 43-51. Merisotakoulun julkaisuja A Tutkimuksia, 40909. Helsinki, Finland: Puolustushallinto.
 • Penttinen, L., & Skaniakos, T. (2012) Aikuisopiskelijan pedagoginen työelämähorisontti. In H. Kangastie, & O. Kokkonen (Eds.) Aluevaikuttavuutta aikuiskoulutuksella. Kokemuksia Rovaniemen ammattikorkeakoulun aikuiskoulutuksen toteuttamisesta ja kehittämisestä, pp. 36-47. Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisusarja C, nro 32. Rovaniemi: Rovaniemen ammattikorkeakoulu.
 • Skaniakos, T. (2011) Hops tukee opintoja ja kasvua asiantuntijuuteen In L. Penttinen, T. Skaniakos, M. Ansela, & E. Plihtari (Eds.), HOPS-ohjaus: osaamista, yhteistyötä ja hyvinvointia, pp. 6-12. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.
 • Penttinen, L., & Skaniakos, T. (2011) Ohjauskeskustelusta ryhmäohjaukseen. In L. Penttinen, T. Skaniakos, M. Ansela, & E. Plihtari (Eds.) HOPS-ohjaus: osaamista, yhteistyötä ja hyvinvointia, pp. 24-46. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.
 • Skaniakos, T & Keränen, M. (2011) Jaettua ohjaajuutta. In L. Penttinen, E. Plihtari, T. Skaniakos, & L. Valkonen (Eds.) Vertaisuus voimavarana ohjauksessa, pp. 141-155. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.
 • Piirainen, A. & Skaniakos, T. (2011) Ohjaajien vertaisryhmä ohjaus- ja oppimisyhteisönä aikuiskoulutuksessa. In L. Penttinen, E. Plihtari, T. Skaniakos, & L. Valkonen (Eds.) Vertaisuus voimavarana ohjauksessa, pp. 156-168. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.
 • Penttinen, L., Skaniakos, T., & Lairio, M. (2011) Opiskelijan työelämäorientaatiota voidaan vahvistaa opinnoissa kokonaisvaltaisesti ohjauksella ja pedagogisilla ratkaisuilla. In L. Penttinen (Ed.) Opinnoista (työ)elämään: tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja työelämätaitojen kehittämiseen, pp. 14-16. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.
 • Penttinen, L., Skaniakos, T., Valkonen, L., & Plihtari, E. (2011) Opiskelija tarvitsee ohjattua vertaistukea opintojen kaikissa vaiheissa. In L. Penttinen (Ed.) Opinnoista (työ)elämään: tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja työelämätaitojen kehittämiseen, pp. 7-9. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.
 • Penttinen, L., Skaniakos, T., Valkonen, L., & Plihtari, E. (2011) Vertaisuus voimavarana opintopolulla: johdantoa kirjan teemoihin. In L. Penttinen, E. Plihtari, T. Skaniakos, & L. Valkonen (Eds.), Vertaisuus voimavarana ohjauksessa, pp. 4-13. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.
 • Skaniakos, T., Penttinen, L., & Lairio, M. (2011) Vertaistutorointi yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. In L. Penttinen, E. Plihtari, T. Skaniakos, & L. Valkonen (Eds.), Vertaisuus voimavarana ohjauksessa, pp. 17-28. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.
 • Nurmesjärvi, T. (2000) You Need Another Chorus - Problems With Formal Concepts in Popular Music. Eds. Yrjö Heinonen, Jouni Koskimäki, Terhi Nurmesjärvi, Seppo Niemi. Beatlestudies 2 - History, Identity, Authenticity, pp. 147-168. Department of Music Research Report 22: University of Jyväskylä.
 • Nurmesjärvi, T. (2000) Liverpudlian Identity of the Beatles from 1957-62. Eds. Yrjö Heinonen, Seppo Niemi, Jouni Koskimäki, Terhi Nurmesjärvi. Beatlestudies 2 - History, Identity, Authenticity, pp. 87-110. Department of Music Research Report 22: University of Jyväskylä.
 • Nurmesjärvi, T. (1999) Concept of Form in the Music of the Beatles. Eds. Yrjö Heinonen, John Richardson, Terhi Nurmesjärvi, Jouni Koskimäki, Tuomas Eerola. Beatlestudies 1: Songwriting, Recording and Style Change, pp. 61-88. Department of Music Research Report 19: University of Jyväskylä.

B3 Non-refereed conference proceedings

 • Skaniakos, T. (2000)Liverpudlian Identity in the Music of the Early Beeatles in 1957-62. IASPM X World Conference Proceedings. International Association for the Study of Popular Music.

Scientific books (monographs)

 • Skaniakos, T. (2010) Discoursing Finnish rock. Articulations of Identities in Saimaa-ilmiö Rock Documentary. Doctoral dissertation. Jyväskylä Studies in Humanities, 140.

C2 Edited book, conference proceedings or special issue of a journal

 • Laine, T., Penttinen, L., Puukari, S. & Skaniakos, T. (Eds.) (2013) Nelikymmenvuotiaan polkuja. Ohjauksen koulutusta ja tutkimusta Jyväskylän yliopistossa. University of Jyväskylä.
 • Penttinen, L., Skaniakos, T., Ansela, M., & Plihtari, E. (Eds.). (2011). HOPS-ohjaus: osaamista, yhteistyötä ja hyvinvointia. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä.
 • Penttinen, L., Plihtari, E., Skaniakos, T., & Valkonen, L. (Eds.). (2011). Vertaisuus voimavarana ohjauksessa. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä.
 • Brusila, J., Heinonen, Y. & Skaniakos, T. (Eds.) (2010) Ethnomusicology yearbook 22. Finnish Ethnomusicological Society.
 • Aho, M., Heinonen, Y. & Skaniakos, T. (Eds.) (2009) Ethnomusicology yearbook 21. Finnish Ethnomusicological Society
 • Skaniakos, T. (Ed.) (2007) Musiikki ja mytologia [Music and mythology]. Musiikin suunta 3/2007. Finnish Ethnomusicological Society.
 • Heinonen, Y., Heuger, M., Whitley, S., Nurmesjärvi, T. & Koskimäki, J. (Eds.) (2001) Beatlestudies 3. Proceedings of the Beatles 2000 Conference. Department of Music Research Report 22: University of Jyväskylä.
 • Heinonen, Y., Niemi, S., Koskimäki, J. & Nurmesjärvi, T. (Eds.) (2000) Beatlestudies 2 - History, Identity, Authenticity. Department of Music Research Report 22: University of Jyväskylä.
 • Heinonen, Y., Richardson, J., Nurmesjärvi, T., Koskimäki, J. & Eerola, T. (Eds.) (1999) Beatlestudies 1: Songwriting, Recording and Style Change. Department of Music Research Report 19: University of Jyväskylä.

Publications intended for professional communities

 • Skaniakos, T. (2020). Kolmas tila luo uutta yliopistotyössä. JYUnity, tiedeblogi. https://jyunity.fi/ajattelijat/kolmas-tila-luo-uutta-yliopistotyossa/
 • Skaniakos, T. (2007) Järjestys eroihin! Erot järjestykseen! Mari Pajalan väitöskirjan "erot järjestykseen" arviointi. Musiikki.
 • Skaniakos, T. (2004) Mikä ihmeen monimuotogradu. Jyväskylän yliopiston taide- ja kulttuuriaineiden muuntokoulutuksen julkaisu 3 / Artes Liberales https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/47633/951-39-1737-1.pdf?sequence=1
 • Skaniakos, T., Mäkinen, K. & Luukkanen-Hirvikoski, T. (2007) Assessment and Evaluation – Nordic Arts and Culture Studies Master's Programme. Department of Art and Culture Studies, University of Jyväskylä.

Publications intended for the general public

E1 Popularised article, newspaper article

 • Skaniakos, T. (2017) Valmentajan tärkein taito saattaa olla kyky ymmärtää tiimin tila ja paikka. Blog post at Tiimiakatemia Underground. https://tiimiakatemia.com/underground/tiimivalmentaja-valokeilassa/terhi-skaniakos-valokeilassa
 • Alanko-Turunen, Merja & Skaniakos, T. (2017) "Ajetaan tandemilla" – Ristiinmentorointia putkelta ajaen. Blog post at eSignals. https://esignals.haaga-helia.fi/2017/10/30/ajetaan-tandemilla-ristiinmentorointia-putkelta-ajaen/

Doctoral supervision

2023 Juha Ruuska: Yhteisöllisen yrittäjyyden oppimiskulttuuri. Muotoiluetnografinen tutkimus. Nykykulttuurin tutkimus, Jyväskylän yliopisto. Pääohjaaja.

2022 Leonardo Drummond Vilaça Lima Camargo: Critérios para avaliação de chatbot didáticos (Criteria for Evaluating Didactic Chatbots). University: Federal Center for Technological Education of Minas Gerais / Post-Graduate Program in Language Studies, Brazil. Co-supervisor.

Theses

G2 Master's thesis

 • Skaniakos, T. (2017) Toista tietä maisteriksi : maisteriopiskelijoiden kokemuksia ohjauksesta Jyväskylän yliopistossa. MA thesis, adult education, University of Jyväskylä.. https://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201705022147
 • Nurmesjärvi, T. (2000) Concept of form and its change in the music of the Beatles. Lisenciate Thesis, Musicology, University of Jyväskylä. https://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2000982387
 • Nurmesjärvi, T. (1997) Musematic and Discursive Repetition. A Study of Repetition in Popular Music Analysis. MA thesis, musicology. University of Jyväskylä.

G4 Doctoral dissertation (monograph)

 • Skaniakos, T. (2010) Discoursing Finnish rock. Articulations of Identities in Saimaa-ilmiö Rock Documentary. Doctoral dissertation. Jyväskylä Studies in Humanities, 140.

Presentations

International presentations

 • The social organisation of university teaching – an institutional ethnography of teaching and research in a Finnish university. Ethnography with a twist. University of Jyväskylä. 14.2.2019.
 • University Teachers' Understandings about Teaching in the Context of a Pedagogical Course. Terhi Skaniakos, Karm, Mari, Sarv, Anu, Niilo, Airi. Teaching for learning – the university perspective Conference in Tartu (Estonia) 24.1.2018.
 • Graduate school reforming - Doctoral students' perceptions of university-wide graduate school on their study prosesses and career prospects. H. Aittola & T. Skaniakos. CHER 30th annual Conference, Jyväskylä, Finland. 29.8.2017.
 • University Teaching Cultures and Teaching Practices: Comparative Study in Finland and Hungary. O. Kálmán, P. Tynjälä, T. Skaniakos. ECER 2017, Copenhagen, Denmark. 22-25.8.2017.
 • The Meaning of Peer Group Mentoring in Teacher Education in the University Context. A. Piirainen & T. Skaniakos. Adult education in the age of global mobility congress, 05/2017.
 • The Meaning of Peer Group in Andragogical Education. Terhi Skaniakos, Arja Piirainen, Tuulikki Sjögren. European Conference on Educational Research, Porto, Portugal. 4.9.2014.
 • Master's Degree Students' Experiences of Guidance at the University of Jyväskylä. Terhi Skaniakos & Leena Penttinen. European Conference on Educational Research, Porto, Portugal. 3.9.2014
 • Students' Experiences of Working Life Orientation Courses. Leena Penttinen & Terhi Skaniakos. European Conference on Educational Research, Porto, Portugal. 4.9.2014.
 • Master's Degree Students' Experiences of Career Guidance at the University of Jyväskylä. Terhi Skaniakos, Leena Penttinen & Marjatta Lairio. International Association for Educational and Vocational Guidance. Montpellier 25.10.2013.
 • How to Support University Students' Working Life Orientation by Particular Courses within Curriculum. Leena Penttinen, Terhi Skaniakos & Marjatta Lairio. International Association for Educational and Vocational Guidance. Montpellier 25.10.2013.
 • Pedagogical horizons for action in supporting students future orientation in higher education. Terhi Skaniakos, Leena Penttinen & Marjatta Lairio. NERA, Reykjavik, Iceland. 8.3.2013.
 • Pedagogical Horizons for Working Life in Higher Education. Leena Penttinen, Terhi Skaniakos, Marjatta Lairio. International Association for Educational and Vocational Guidance. Mannheim 5.10.2012.
 • Representations of Intimacy in Music Documentary films on Sami People. IASPM Norden conference, Roskilde, 29.11.2012.
 • Pedagogical Horizons for Working Life in Higher Education. Leena Penttinen, Terhi Skaniakos, Marjatta Lairio. European Conference on Educational Research, Freie Universitet, Berlin, Germany. 15.9.2011.
 • Factors Related to University Students' Self-Perceived Learning Outcomes. European Conference on Educational Research. Terhi Skaniakos, Eeva Kallio, Päivi Tynjälä. Freie Universitet, Berlin, Germany. 14.9.2011.
 • Peer Mentoring Programmes in Finnish Higher Education – Mentors' perspectives. Terhi Skaniakos, Leena Penttinen, Marjatta Lairio. European Conference on Educational Research. Freie Universitet, Berlin, Germany. 13.9.2011
 • Pedagogical Horizons for Action in Supporting Students' Future Orientation in Higher Education. Terhi Skaniakos, Leena Penttinen, Marjatta Lairio. EARLI 14th Biennal Conference, Exeter University, UK. 30.8.2011.
 • Peer Mentoring in Higher Education - Mentors' perspectives. Presentation by Terhi Skaniakos and Leena Penttinen. NERA, University of Jyväskylä, Finland. 10.3.2011.University students' experiences of guidance in Finland: Multifaceted challenges. Presentation by Terhi Skaniakos, Eeva Kallio, Päivi Tynjälä. ECER, University of Helsinki, Finland. 26.8.2010.
 • University students' experiences of guidance. Presentation by Terhi Skaniakos, Eeva Kallio & Päivi Tynjälä. EARLI Higher Education SIG, Majvik, Finland. 14.6.2010.
 • University language students' experiences of guidance at the beginning of their studies. Presentation by Sanna Honkimäki, Terhi Skaniakos & Päivi Tynjälä. EARLI Higher Education SIG, Majvik, Finland. 14.6.2010.
 • The Dynamics of Place in the Creation of Cultural Space. Articulations of Identities in Rockumentary Saimaa-ilmiö.IASPM Biennal Conference, University of Liverpool. 15.7.2009.
 • Suomi Rock on Film - Multimodal analysis of the rock documentary "Saimaa Gesture". Voicing, Sounding, Visualising. 15th Nordisk Musicological Conference, Norwegian Academy of Music, Oslo. 6.8.2008.
 • Fenno-Rock and national identity in the early 1980s. Musikk og Nasjonalisme i Norden 1700-2000. Högskolen i Bö, Telemark, Norway. 20.9.2007.
 • Contesting Identities. Working seminar on Cultural Musicology, University of Jyväskylä. 8.5.2007.
 • Who's Got the Power? Choices and Positions in an Analysis of a Rock Documentary. The Ethics of Reading. 14th Summer School of Cultural Studies. University of Jyväskylä. 4.7.2007.
 • Finnishness and Rock Aesthetics in 'Saimaa-ilmiö' -Analysing Three Still Images from the Kaurismäki Brother's Rockumentary. Shifts! New Identities in Photographic Images -conference, University of Jyväskylä, Finland. 21.10.2006.
 • Articulations of Locality and Local Identity in Finnish Rock - The case of rock documentary Saimaa-ilmiö in 1981.Music and Place. Manchester Metropolitan University. 8.6.2006.
 • The Decadence of Finnish youth - Constructing the aesthetics of Suomi-rock in the rock documentary film Saimaa-ilmiö (1981). Annual conference of the Nordic Society of Aesthetics Jyväskylä, University of Jyväskylä. 20.5.2006.

National presentations

 • Vertaisryhmän merkitys yliopiston opettajan koulutuksessa. Piirainen, Arja; Skaniakos, Terhi. Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät, Itä-Suomen yliopisto. 15.2.2018.
 • Tohtoritulvasta hallittuun tohtorituotantoon? Korkeakoulututkimuksen XIII symposium, Jyväskylän yliopisto. Terhi Skaniakos ja Helena Aittola. 31.8.2017.
 • Kaalenlaulut ja joiunkaiut. Kulttuurisen intiimiyden representaatiot vähemmistömusiikkikulttuurien dokumentaarisessa esitystavoissa. 16th National Symposium on Music, University of Turku. 26.3.2012.
 • Vertaistukea ohjaajuuteen. Terhi Skaniakos ja Arja Piirainen. Työpaja, Peda-Forum päivät, Kuopion yliopisto. 24.8.2011.
 • Vertaisryhmä opiskelun ja ohjauksen tukena. Elina Plihtari, Leena Penttinen, Leena Valkonen & Terhi Skaniakos. Peda-Forum päivät, Kuopion yliopisto. 24.8.2011.
 • "I was a soldier in Kosovo". Sodan ja kuoleman teemat James Bluntin musiikin tekemisessä ja häntä koskevassa mediakirjoittelussa." Terhi Skaniakos & Elina Hytönen. Suomen musiikkitiede 100-vuotta juhlasymposium, Helsingin yliopisto, 18.3.2011.
 • Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden opintojen ohjauksen tila ja haasteet. Aikuiskasvatuksen tutkajatapaaminen, Joensuun yliopisto, 18.2.2010.
 • Suomi-rockia valkokankaalla. Ääniraidan analyysiä rockdokumenttielokuvasta Saimaa-ilmiö. Musiikin tutkijoiden 13. symposium, Turun yliopisto. 26.3.2009.
 • Keikalla ollaan! Saimaa-ilmiö rockdokumentin konserttiesitykset ja kappaleet. Suomen musiikintutkijoiden 12. symposium, Tampereen yliopisto. 28.3.2008.
 • Aistihavaintojen haaste, aineistona elokuva. Kulttuurin tutkimuksen päivät, Joensuun yliopisto, 15.12.2007.
 • Saimaa-ilmiö eli rockia valkokankaalle vuonna 1981. Kulttuuripoliittisen murrosajan rock-dokumenttielokuvan tuotannon tarkastelua. Kulttuuriteollisuuden jäljillä, Helsingin yliopisto, 14.6.2007.
 • "Kyllä on murheellista, että tuollaista roskaa syötetään nuorisollemme" - Suomi-rockin estetiikan genrelähtöistä tarkastelua Tuuliajolla rock-risteilyn näkökulmasta. Estetiikan seminaari, Tampereen yliopisto. 17.11.2006.
 • Paikallisuuden ja paikallisidentiteetin artikulaatioita Suomi-rockissa - tapauksena rock-dokumentti Saimaa-ilmiö(1981). Musiikintutkijoiden X symposium, Åbo Akademi, 25.3.2006.

Other scienfific work

Editorial Board memberships

 • Member of the Editorial Board of the Journal University Pedagogy 2011-
 • Chief Editor of the Finnish Ethnomusicological Society publication series. 2011-2013.

Positions of trust

 • Suomen etnomusikologinen seura: Hallituksen varajäsen 2010-2013.
 • Suomen etnomusikologinen seura: Hallituksen jäsen 2009-2010.
 • IASPM Norden (International Association for the Study of Popular Music), Rahastonhoitaja ja jäsensihteeri 1999 -2013.
 • Suomen etnomusikologinen seura: Hallituksen varajäsen 1997-1999.
 • Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsen 1993-95.

Musical activities

 • Lauluryhmä Jännät. Runolaulua ja folk-vaikutteista musikkia. 2021 alkaen.
 • Miljonääriäidit. Kansamusiikkiyhtye. 2016 alkaen.
 • Naiskuoro harput. Laulu, myös sovitus- ja sävellys- ja sanoitustyötä 2006 alkaen.
 • Seljanka-yhtye, 2018-2020.
 • Pianonsoitonopetusta 2002-2003.
 • Cantinovum-kuoro, altto 1992-1994 (pj vuonna 1993-94).
 • Oulun konservatorio, lauluoppilas 1989-1990
 • Madetojan musiikkilukion tyttökuoro 1988-89, 1990-92
 • Musiikkikoulun päästötodistus, Jokilaaksojen musiikkiopisto, pääsoitin piano, sivuaine laulu 1988
Luo kotisivut ilmaiseksi!